Gizlilik
NRG Yayın Grubu gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: NRG Yayın Grubu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) ve ilgili mevzuattan doğan yasal yükümlülüğü çerçevesinde, kullanıcılarının kişisel bilgi ve verilerini (“Kişisel Veri”) yarışma, promosyon veya sair olay ve durumlar kapsamında talep edebilir. Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. NRG Yayın Grubu ile paylaştığınız kişisel veriler, işbu Gizlilik Haklarınız’ın kabulü ile vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden, NRG Yayın Grubu tarafından gerekli tedbirler alınarak işlenir ve saklanır. NRG Yayın Grubu'a tarafınızca verilen Kişisel Veri'leriniz kullanılabilir ve nrgplay.com’un yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi ve belge gönderilebilir.

İşbu Gizlilik Haklarınız ile 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinizin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, yurtiçine ve yurtdışına aktarımına izin verirsiniz. Paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verileriniz, NRG Yayın Grubu ve tüm iştirakleri, bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla paylaşılabilecek olup, bu paylaşıma açık rızanızı vermektesiniz.

Bilgisayarınızın Web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie' adında bir metin dosyası yerleştirilebilir. Cookie'nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, Site'nin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, Site'ye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, Site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.

Eğer 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair düzenlemeler çerçevesinde, işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, işletme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı konuları hakkında bilgi almak, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi yönünde talepte bulunmak ister veya Site'nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, info@nrgplay.com adresinden elektronik posta ile, 0392 444 10 10 numarasından telefon ile veya Osmanpaşa Cad. Memduh Asaf Sok. Şemsi Kazım Apt. Zemin Kat No:3 Dereboyu/ Lefkoşa - KIBRIS adresinden posta ile NRG Yayın Grubu’na ulaşabilir ve bilgi verebilirsiniz.

Bu durumlarda sorunun çözülmesi veya tarafınıza gerekli bilginin verilmesi için ticari açıdan mantıklı tüm çaba 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat çerçevesinde NRG Yayın Grubu tarafından sarf edilir.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi
NRG Yayın Grubu ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verileriniz, işlenmiş olmasına rağmen, 6698 Sayılı Kanun kapsamında işlenmesini gerektiren sebep ve amaçların ortadan kalkması halinde resen veya talebiniz üzerine NRG Yayın Grubu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
NRG Yayın Grubu, üyelik, kullanım ve sair yollarla tarafınızca paylaşılan kişisel verilerinizi ve trafik bilgilerinizi, güvenliğiniz ve NRG Yayın Grubu’un yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla, örnek olarak sayılmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.
İzinsiz Kullanım Hallerinde İhbar ve Bildirim
Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ile ilgili ihbar ve bildirimler info@nrgplay.com adresine yapılabilir. İhbar ve bildirimler karşısında NRG Yayın Grubu derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır.
Uygulanacak Hukuk
İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) NRG Yayın Grubu tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, K.K.T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili kılınmıştır.
Değişiklikler
NRG Yayın Grubu, işbu Gizlilik Hakları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, yeni Gizlilik Hakları’nın “www.nrgplay.com” sitesine eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanır.
Diğer
Bu anlaşma, K.K.T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.